Page 7, Issue 60

07

Posted in PINOY RECIPE | Tagged | Comments Off on Page 7, Issue 60

Page 8, Issue 60

08

Posted in From ICSA, Isyung Pangkabuhayan | Tagged | Comments Off on Page 8, Issue 60

Page 9, Issue 60

09

Posted in Buhay OFW | Tagged | Comments Off on Page 9, Issue 60

Page 10-11, Issue 60

10

Posted in Places | Tagged | Comments Off on Page 10-11, Issue 60

Page 12, Issue 60

12

Posted in MAGTAWANAN TAYO | Tagged | Comments Off on Page 12, Issue 60

Page 13, Issue 60

13

Posted in PAG-ARALAN ANG ARABIK | Tagged | Comments Off on Page 13, Issue 60

Page 14, Issue 60

14

Posted in Pang-Islam | Tagged | Comments Off on Page 14, Issue 60

Page 15, Issue 60

15

Posted in Fatawa | Tagged | Comments Off on Page 15, Issue 60

Page 16-17, Issue 60

16

Posted in Pang-Islam | Tagged | Comments Off on Page 16-17, Issue 60

Page 18-19, Issue 60

18

Posted in Believe It or Not | Tagged | Comments Off on Page 18-19, Issue 60

Page 20, Issue 60

20

Posted in From Awake!, SARI-SARING KAALAMAN | Tagged | Comments Off on Page 20, Issue 60

Page 21, Issue 60

19

Posted in From Awake!, Silip Balita | Tagged | Comments Off on Page 21, Issue 60

Back Cover, Issue 60

21

Posted in Back Cover | Comments Off on Back Cover, Issue 60

Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 9

IX. MISCELLANEOUS (O IBA PA)

1. Ang Kasunduan ay hindi ipapatupad sa pamamagitan ng iisang panig lamang.

2. Ang dalawang panig ay nangakong magsagawa ng karagdagang hakbang ukol sa mga detalye ng Framework Agreement, sa karagdagang kahulugan ng dokumento at buuin ang komprehensibong kasunduan sa katapusan ng taong 2012.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off on Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 9

Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 8

VIII. NORMALISASYON

  1. Nagkasundo ang mga Partido na ang normalisasyon ay mahalaga sa proseso ng kapayapaan
  2. Sa pamamagitan ng normalisasyon, maaring makamit ng mga komunidad ang kanilang minimithing kalidad ng buhay, kabilang ang pagsulong ng abot-kayang kabuhayan at partisipasyong pulitikal sa loob ng mapayapa at banayad na lipunan.

2. Ang layunin ng normalisasyon ay upang matiyak ang seguridad pantao sa Bangsamoro. Ang normalisasyon ay nakakatulong sa pagtatayo ng luipunan na tapat sa pangunahing karapatang pantao, kung saan ang mga indibiduwal ay malaya mula sa takot sa karahasan o krimen at kung saan ang matagal nang inaangking tradisyon at kahalagahan ay patuloy na igagalang. Ang kawalan ng seguridad pantao ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga isyu, kabilang ang paglabag sa karapatang pantao at karapatang sibil, kawalan ng katarungan at parusang panlipunan at pampulitika.

3. Bilang isang prinsipyo, mahalaga rin na ang istraktura at kaayusan sa pulisya ay dapat na ang “police service” ay propesyunal at walang kinikilingang political control. Ang sistema ng pulisya ay may sibilyang katauhan upang itoý epektibo at matalab sa pagpapatupad ng batas, patas at walang pinapanigan, at may pananagutan sa batas para sa anumang maging aksyon nito, at responsable sa bawat panig ng Central Government at Bangsamoro Government, at sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan.

4. Isang independyenteng komisyun ang oorganisahin ng dalawang Partido na magre-rekomenda ng angkop na pulisya sa lugar. Ang komisyun ay kabibilangan ng mga kinatawan mula sa mga grupo at maaring mag-imbita ng lokal at dayuhang mga dalubhasa sa pagpapatupad ng batas upang makatulong sa komisyun sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin.

5. Ang MILF ay magsasagawa ng “graduated program for decommissioning” ng mga pwersa nito, upang sila ay higit na mapapakinabangan.

6. Sa pabago-bago at unti-unting paraan, lahat ng tungkuling pagpapatupad ng batas ay ililipat mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP) patungo sa pwersang pangkapulisan ng Bangsamoro.

Nagkasundo ang mga Partido na ipagpatuloy ang negosasyon ukol sa porma, papel at relasyon ng pwersang kapulisan ng Bangsamoro, na isina-alang-alang ang resulta ng independyenteng pag-aaral sa prosesong nabanggit sa paragraph 4.

7. Ang Joint Coordinating Committees on Cessation of Hostilities (JCCCH) at ang Ad hoc Joint Action Group (AHJAG) sa partisipasyon ng International Monitoring Team (IMT) ay magpapatuloy sa pagmanman ng kasunduang tigil-putukan hanggang sa ganap na “decommissioning” ng pwersa ng MILF. Ang umiiral na mekanismo ng koordinasyon ay magiging basehan ng paglikha ng Joint Normalization Committee (JNC) upang tiyakin ang (pagkakaroon) ng koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga natitirang pwersa ng MILF, at sa paraang ganito, ang MILF ay tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar ng Bangsamoro, hanggang sa ang decommissioning ay makumpleto.

8. Bawat panig ay mangakong magtrabaho nang magkasama para sa pagbabawas at pagkontrol sa mga armas sa lugar at sa pagbuwag (o paglansag) sa mga pribadong sundalo at iba pang mga armadong grupo.

9. Ang detalye ng proseso ng normalisasyon at takdang oras ng decommissioning ay magiging Annex (o dagdag) sa bahaging “Normalization” at ito ay magiging bahagi ng kasunduang ito.

10. Ang dalawang panig ay nagkasundong palawakin ang mga gawaing pagpapaunlad ng rehabilitasyon, rekonstruksyon at kaunlaran ng Bangsamoro, at isagawa ang mga programa upang tugunan ang pangangailangan ng mga mandirigma (o kombatanteng) MILF, mga taong nawawalan ng tirahan, at mga komunidad na sinalanta (o tinamaan) ng kahirapan.

11. Kinikilala ng dalawang partido ang pangangailangan na akitin ang mga multi-donor na bansa para sa kanilang suporta, tulong at mga pangako para sa proseso ng normalisasyon. Para sa layuning ito, isang Trust Fund ang itatayo kung saan ilalagay ang mga mahahalagang suporta, pagbabalik at halaga para sa budget ng puhunan, na may kahusayan, transparensiya at pananagutan. Ang mga panig ay nagkasundong magpatibay ng isang pamantayan para sa karapat-dapat na paraan ng pinansiya, gaya ng mga lugar na priyoridad ng pagpapatayo ng kakayahan (o kapasidad), institusyunal (o sama-sama) na pagpapalakas, epektibong mga programa upang tugunin ang mga kakulangan ng kaunlaran at imprastraktura, at pagpapatakbo ng ekonomiya upang bumalik sa normal na buhay na nakaka-apekto sa mga kombatante at hindi kombatanteng elemento ng MILF, mga katutubong mamamayan, kababaihan, kabataan at mga taong nawawalan ng tirahan.

12. Nagkasundo ang dalawang panig na gumawa ng isang programa para sa “transitional justice” upang tugunin ang mga lehitimong hinaing ng mga mamamayang Bangsamoro, ituwid ang mga makasaysayang kawalan ng katarungan at harapin ang mga paglabag sa karapatang pantao.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off on Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 8