Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 1

bangsamoro“Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain”

 BALANGKAS NG KASUNDUAN SA BANGSAMORO

(Isinalin sa Wikang Tagalog mula sa Wikang Ingles)

Ang pamahalaan ng Pilipinas (GPH) at ang Moro Islamic Liberation Front (MILF), ang tinutukoy na mga Panig sa Kasunduan na ito,

AY NAGKASUNDO AT KUMUKILALA SA MGA SUMUSUNOD:

I. PAGTATATAG NG BANGSAMORO

1. Ang Mga Partido (magkabilang panig) ay sumasang-ayon na ang “Status Quo” ay hindi katanggap-tanggap at ang Bangsamoro ay itinatag upang palitan ang Autonomous na Rehiyon sa Muslim Mindanao (ARMM). Ang Bangsamoro ay ang “new political entity” (NPE), na tinutukoy sa Mga Puntos ng Desisyon ng mga Prinsipyo mula noong Abril taong 2012.

2. Ang porma ng pamahalaan ng Bangsamoro ay “Ministerial”.

Ang magkabilang panig ay nagkasundong gumamit ng sistema ng eleksyon na angkop sa Ministrong Porma ng Pamahalaan. Ang sistema ng eleksyon ay magpapahintulot ng partisipasyong demokratiko, titiyakin ang pananagutan ng pampublikong opisyal, una sa kanilang mga nasasakupan at isulong ang pagbuo ng tunay na may prinsipyong partidong pulitikal. Ang sistema ng eleksyun ay napapaloob sa Bangsamoro Basic Law (BBL) na ipapatupad sa pamamagitan ng lehislasyon na isinasabatas ng Pamahalaang Bangsamoro at sang-ayon sa pambansang saligang-batas.

3. Ang mga lalawigan, lungsod, munisipalidad, barangay at heograpikong lugar na nasa loob ng teritoryo ng Bangsamoro ay siyang lugar na nasasakupan ng Bangsamoro.

Ang awtoridad na tumitingin sa sarili nitong pananagutan; ang mga kaganapan sa mga nasasakupan ay tinitiyak sa loob ng limitasyon ng Bangsamoro Basic Law. Ang mga pribilehiyo na dati nang tinatangkilik ng mga lokal na yunit ng pamahalaan sa ilalim ng mga umiiral na batas ay hindi dapat na maglaho o mawawala, maliban kung binago, o mabago para sa mahusay na pamamahala, alinsunod sa probisyon ng Bangsamoro Local Government Code.

 4. Ang relasyon ng Central Government sa Bangsamoro Government ay asymmetric o hindi pantay.

 5. Kilalanin ng bawat panig ang pangalang “Bangsamoro” na (pangalang) pagkakakilanlan. Yaong mga nabuhay sa panahon ng pananakop at kolonisasyon ay itinuturing na katutubo o orihinal na residente ng Mindanao at Sulu archipelago at ang mga katabing isla, kabilang ang Palawan, at ang kanilang mga kaapu-apuhan, maging ito man ay halo o ganap ang dugo, ay may karapatang ipakilala ang sarili bilang Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapalagay o sarilig pagpapalagay.

 Ang mga asawa at ang kanilang mga kaapu-apuhan o angkan ay inuri bilang Bangsamoro. Ang kalayaan ng pagpili ng iba pang mga Katutubong mamamayan ay igagalang.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off

Cover, Issue 59

00a

Posted in COVER | Comments Off

Pinot Directory Kuwait, Issue 59

00b

Posted in Pinoy Directory Kuwait | Comments Off

Table of Contents, Issue 59

00c

Posted in Table of Contents | Comments Off

Page 2-3, Issue 59

02

Posted in ARTICLES, FEATURED, From Awake! | Tagged | Comments Off

Page 4, Issue 59, continuation from page 3

04

Posted in FEATURED, From Awake! | Tagged | Comments Off

Page 5, Issue 59

05

Posted in ARTICLES, FEATURED | Tagged | Comments Off

Page 6, Issue 59

06

Posted in ISYUNG PANGKALUSUGAN | Tagged | Comments Off

Page 7, Issue 59

07

Posted in PINOY RECIPE | Tagged | Comments Off

Page 8, Issue 59

08

Posted in From ICSA, Isyung Pangkabuhayan | Tagged | Comments Off

Page 9, Issue 59

09

Posted in Buhay OFW | Tagged | Comments Off

Page 10-11, Issue 59

10

Posted in Places | Tagged | Comments Off

Page 12, Issue 59

12

Posted in MAGTAWANAN TAYO | Tagged | Comments Off

Page 13, Issue 59

13

Posted in PAG-ARALAN ANG ARABIK | Tagged | Comments Off

Page 14, Issue 59

14

Posted in SARI-SARING KAALAMAN | Tagged | Comments Off