Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 3

III. KAPANGYARIHAN

1. Ang Central Government ay mananatiling makapangyarihan, ang Bangsamoro Government ay may sarili at eksklusibong kapangyarihan, at mayroong magkasabay na kapangyarihang pinagtutulungan ng Central Government at ng Bangsamoro Government.

Ang Dugtong nito sa Pagbabahagi ng Kapangyarihan, na kasama ang mga prinsipyo sa panloob na relasyon ng gobyerno, ay bumubuo ng bahagi ng Kasunduang ito at gagabay sa Pagbabalangkas ng Basic Law.

2. Ang Central Government ay may kapangyarihan sa:

a) Tanggulan at Panlabas na Seguridad.

b) Polisiyang Pang Ibayong Dagat (Foreign Policy)

c) Ang Pangkaraniwang Pamilihan at pandaigdig na kalakalan, ngunit kailangan na ang awtoridad na pumasok sa pakikipagkasundong pang-ekonomiya, na una nang ipinahintulot sa ilalim ng Republic Act No. 9054, ay ililipat sa Bangsamoro

d) paglikha ng mga sinsilyo at palisiya ng pananalapi

e) Pagkamamamayan at naturalisasyon

f) Koreo

Ang listahang ito ay hindi makakasira sa karagdagang kapangyarihan na mapagkakasunduan ng dalawang panig.

3. Kinikilala ng bawat panig ang pangangailangan na patatagin ang mga korte ng Shari’ah at palawakin ang kanilang mga nasasakupan ukol sa mga kaso. Ang Bangsamoro ay may (sapat na) kakayahan sa Shari’ah justice system. Ang pangingibabaw ng Shari’ah at ang pagpapatupad nito ay para lamang sa mga Muslims.

4. Ang Bangsamoro Basic Law ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Pamahalaan ng Bangsamoro na magtatag ng “halal-certifying bodies”sa Bangsamoro.

5. Ang Bangsamoro Basic Law ay maglalaan ng justice institutions o (korte) sa Bangsamoro. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

a) Ang kakayahan ng Shari’ah justice system, gayundin ang pormal na pagtatag at pagpapatakbo ng mga gawain nito, at ang pagpapalawak sa sakop o hurisdiksyon ng mga Shari’ah courts;

b) Mga paraan upang pagandahin ang gawain ng mga “local civil courts,” kung sakaling kailangan; at

c) Alternatibong sistema ng pagresolba sa mga hidwaan.

6. Ang mga kaugalian at tradisyon ng mga katutubong mamamayan ay isasa-alang-alang sa pagbuo ng sistema ng Hustisya sa Bangsamoro. Ito ay kinabibilangan ng pagkilala sa prosesong pangkatutubo, bilang alternatibong paraan ng pagresolba sa mga di-pagkakaunawaan.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off

Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 2

new-bangsamoro-region-20121006-2

II. PANGUNAHING BATAS

1. Ang Bangsamoro ay pamamahalaan ng isang tinatawag na Basic Law.

2. Ang mga probisyon ng Bangsamoro Basic Law ay naaayon sa mga naging kasunduan ng dalawang panig.

3. Ang Basic Law ay sumasalamin sa sistema ng buhay ng Bangsamoro at kailangang matugunan nito ang pamantayang katanggap-tanggap sa internasyunal na pagpapatakbo ng pamahalaan.

4. Ito ay babalangkasin at ipapanukala ng mga mamamayang Bangsamoro at raratipikahin ng mga kwalipikadong botante na mula sa loob ng teritoryo.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off

Balangkas Ng Kasunduan Sa Bangsamoro, Art. 1

bangsamoro“Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain”

 BALANGKAS NG KASUNDUAN SA BANGSAMORO

(Isinalin sa Wikang Tagalog mula sa Wikang Ingles)

Ang pamahalaan ng Pilipinas (GPH) at ang Moro Islamic Liberation Front (MILF), ang tinutukoy na mga Panig sa Kasunduan na ito,

AY NAGKASUNDO AT KUMUKILALA SA MGA SUMUSUNOD:

I. PAGTATATAG NG BANGSAMORO

1. Ang Mga Partido (magkabilang panig) ay sumasang-ayon na ang “Status Quo” ay hindi katanggap-tanggap at ang Bangsamoro ay itinatag upang palitan ang Autonomous na Rehiyon sa Muslim Mindanao (ARMM). Ang Bangsamoro ay ang “new political entity” (NPE), na tinutukoy sa Mga Puntos ng Desisyon ng mga Prinsipyo mula noong Abril taong 2012.

2. Ang porma ng pamahalaan ng Bangsamoro ay “Ministerial”.

Ang magkabilang panig ay nagkasundong gumamit ng sistema ng eleksyon na angkop sa Ministrong Porma ng Pamahalaan. Ang sistema ng eleksyon ay magpapahintulot ng partisipasyong demokratiko, titiyakin ang pananagutan ng pampublikong opisyal, una sa kanilang mga nasasakupan at isulong ang pagbuo ng tunay na may prinsipyong partidong pulitikal. Ang sistema ng eleksyun ay napapaloob sa Bangsamoro Basic Law (BBL) na ipapatupad sa pamamagitan ng lehislasyon na isinasabatas ng Pamahalaang Bangsamoro at sang-ayon sa pambansang saligang-batas.

3. Ang mga lalawigan, lungsod, munisipalidad, barangay at heograpikong lugar na nasa loob ng teritoryo ng Bangsamoro ay siyang lugar na nasasakupan ng Bangsamoro.

Ang awtoridad na tumitingin sa sarili nitong pananagutan; ang mga kaganapan sa mga nasasakupan ay tinitiyak sa loob ng limitasyon ng Bangsamoro Basic Law. Ang mga pribilehiyo na dati nang tinatangkilik ng mga lokal na yunit ng pamahalaan sa ilalim ng mga umiiral na batas ay hindi dapat na maglaho o mawawala, maliban kung binago, o mabago para sa mahusay na pamamahala, alinsunod sa probisyon ng Bangsamoro Local Government Code.

 4. Ang relasyon ng Central Government sa Bangsamoro Government ay asymmetric o hindi pantay.

 5. Kilalanin ng bawat panig ang pangalang “Bangsamoro” na (pangalang) pagkakakilanlan. Yaong mga nabuhay sa panahon ng pananakop at kolonisasyon ay itinuturing na katutubo o orihinal na residente ng Mindanao at Sulu archipelago at ang mga katabing isla, kabilang ang Palawan, at ang kanilang mga kaapu-apuhan, maging ito man ay halo o ganap ang dugo, ay may karapatang ipakilala ang sarili bilang Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapalagay o sarilig pagpapalagay.

 Ang mga asawa at ang kanilang mga kaapu-apuhan o angkan ay inuri bilang Bangsamoro. Ang kalayaan ng pagpili ng iba pang mga Katutubong mamamayan ay igagalang.

Posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN | Tagged | Comments Off

Cover, Issue 59

00a

Posted in COVER | Comments Off

Pinot Directory Kuwait, Issue 59

00b

Posted in Pinoy Directory Kuwait | Comments Off

Table of Contents, Issue 59

00c

Posted in Table of Contents | Comments Off

Page 2-3, Issue 59

02

Posted in ARTICLES, FEATURED, From Awake! | Tagged | Comments Off

Page 4, Issue 59, continuation from page 3

04

Posted in FEATURED, From Awake! | Tagged | Comments Off

Page 5, Issue 59

05

Posted in ARTICLES, FEATURED | Tagged | Comments Off

Page 6, Issue 59

06

Posted in ISYUNG PANGKALUSUGAN | Tagged | Comments Off

Page 7, Issue 59

07

Posted in PINOY RECIPE | Tagged | Comments Off

Page 8, Issue 59

08

Posted in From ICSA, Isyung Pangkabuhayan | Tagged | Comments Off

Page 9, Issue 59

09

Posted in Buhay OFW | Tagged | Comments Off

Page 10-11, Issue 59

10

Posted in Places | Tagged | Comments Off

Page 12, Issue 59

12

Posted in MAGTAWANAN TAYO | Tagged | Comments Off