Mindanao: Ang Lupang Pangako

Ang Mindanao na tinaguriang “Lupang Pangako” o Land of Promise mula’t-sapul ay maituturing na isang “Lost Paradise” o Nakakaligtaang Paraiso.

Bagama’t ito ay pangalawa sa tatlong malalaking isla na bumubuo sa Pilipinas, bihirang bisitahin ng bagyo at maliban dito ay busog sa mga likas na yaman at pangunahing produkto, maging sa agrikultura at industriya ay tigang naman ito sa pagmamalasakit at pag-aalintana ng taong may makatotohanan at magagandang adhikain.

Bukod pa rito, ang Mindanao ay puno ng mga magagandang tanawin at mga likas na mineral tulad ng langis na kung saan ayon sa pananaliksik, nasa isla ng Mindanao nakaimbak ang isang mataas na uri ng langis, partikular na sa mga lugar ng Palawan, Sarangani, Sulu sea, Maguindanao at Sultan Kudarat.

Matatagpuan rin sa Mindanao ang pinakamaganda at “world class” na paliparan, ang General Santos City International Airport na kahit ang mga US war planes ay puweding lumapag.

Sa General Santos City din matatagpuan ang pinakamalaki at “world class” na daungan, ang General Santos City International Sea Port sa Makar, bukod pa rito, ang lungsod ding ito ang number 1 na nagsu-supply sa buong Asia ng pinakamataas na uri ng isdang “tuna” na ginagawang “sashimi”.

Matatagpuan din sa Mindanao ang tanyag na pinyahan ng Dole at Del Monte at sagingan ng Stanfilco, ang Diwalwal Gold Mining Corporation sa Davao, bukod pa sa malawak na palayan, nyugan at maisan. Malawak din ang kabundukan, kung saan may maraming malalaking punong kahoy, sapa, ilog, lawa, talon at iba pang minahan.

Ang dalawang pangunahing lawa ng Lanao Lake at Buluan Lake, bukod pa sa lake Cebu at Ligawasan Marsh, ay malaking pinagkukunan ng mga presko at iba’t-ibang  uri ng isdang tabang.

Ang mga katangiang aking nabanggit ay ilan lamang sa mga magagandang bagay mayroon ang Mindanao, kung saan kung ating bubusisihing mabuti ay maituturing nga natin itong isang paraiso sa lupang pangako.

About Ahmad Yusuf Abaya

Editor, Teacher, Assistant Da'iyah @ Islam Presentation Committee (Kuwait)
This entry was posted in MINDANAO: TUKLASIN NATIN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply