Ang Pinuno

UAYA

Ang pinuno ay isang lingkod. Upang magpasimuno, kailangan nating malaman kung paano sumunod. Ang pinuno ay isang katulong, isang tagapagbalita, isang boses para sa marami. Ang mga ito ay mga halimbawa ng mga serbisyong binigay natin sa para sa ating koponan kapag humantong tayo sa kanila. Inaalis natin ang mga sagabal upang magawa nila ang kanilang mga trabaho at magluningning para sa buong grupo.

Kung makilala natin ang ating mga tungkulin bilang tagapaglingkod at tagasunod ng ating grupo at nagsisikap upang gawin itong malinaw sa kanila na tayo ay nasa isang katayuan lamang ng isang mayroong kapasidad na mamuno upang gawing mas madali para sa kanila ang kanilang mga tungkulin, hindi sila kailanman makaramdam ng pagbabanta sa ganoong pamumuno. Walang kumpetisyon o pang-aapi. Sa ganitong istilo ng pamumuno ay hindi ka darating sa harap ng linya, nagniningning at mayroong pagmamataas habang kinukuha ng lahat ng kaluwalhatian. Bagkos ang iyong buong koponan ang tatanghalin doon ng sama-sama at dahil dito magkaroon ka ng higit pa sa paggalang mula sa iyong mga tagasunod.

Kung ikaw ay may pagnanais, maaari kang maging isang epektibong lider kung gusto mo. Ang isang mabuting lider ay nahuhubog sa pamamagitan ng walang kataposang pag-aaral, edukasyon, maraming pagsasanay, at mga karanasan. Ang pagiging isang lider ay isang proseso kung saan ang isang tao ay may kakayahang mang-impluwensya ng iba na gawin ang isang layunin at kakayahang dalhin ang isang organisasyon sa paraang mas nagkakaisa.

 Kapag ang isang tao ay magpasiya kung siya ay rerespeto sa iyo bilang isang lider, hindi siya nag-iisip tungkol sa iyong mga katangian, sa halip, tinitingnan niya kung ano ang mga ginagawa mo at dito niya maaaring malaman kung ikaw ba dapat bigyan ng kanyang respeto. Ginagamit niya ang obserbasyong ito upang malaman niya kung ikaw ba ay isang kagalang-galang at mapagkakatiwalaang pinuno o isang taong makasarili na ginagamit ang lamang kapangyarihan upang magmukhang mabuti at makakuha ng promosyon. Ang mga lider na makasarili ay hindi mabisa dahil ang kanilang mga empleyado ay susunod lamang sa utos nila, ng walang pagtatalima. Maaaring magtagumpay sila sa maraming mga lugar dahil naipakita nila ang isang magandang imahen sa mga mas nakatataas sa kanila ngunit kapalit ng pagkalugi o kapinsalaan ng kanilang mga manggagawa.

Ang isang batayan ng mabuting mamumuno ay ang kanyang marangal na karakter at walang pag-iimbot na serbisyo sa inyong organisasyon. Sa mata ng mga tagasunod, ang iyong pamumuno ay ang lahat ng mga bagay na ginawa mo na nagdudulot ng epekto sa mga layunin at ikabubuti ng organisasyon. May tatlong pangunahing mga bagay na humuhubog sa isang mabuting lider. Una ay dapat na ginagawa ng isang lider kung ano ang kanyang itinuturo. Ang pangalawa at dapat niyang tingnan at pangalagaan ang mga nakapaligid sa kanya. Ang pangatlo ay dapat may kakayahan siya upang bumuo ng iba pang mahusay na mga lider.

About Ahmad Yusuf Abaya

Editor, Teacher, Assistant Da'iyah @ Islam Presentation Committee (Kuwait)
This entry was posted in FEATURED and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply